Advisers

SP SINHA, Chairman, Maurya Hotel, Patna

PRAMATH RAJ SINHA, Founder, Ashoka University

OP SRIVASTAVA, Film Maker & Banker

PROFESSOR, KANHAIYA PRASAD SINHA Principal, M D College, Patna

DR BIKASH VERMA Resident USA

AAKU SRIVASTAVA, Executive Editor, Navodaya Times

AMITABH SINHA, Lawyer supreme Court

VIVEK KUMAR MD, Aqua Sterling

ANIL SAHAY, Chief Manager, State Bank of Bikaner & Jaipur

PROFESSOR MIHIR BHOLE, National Institute of Design

PROFESSOR YUKTESHWAR KUMAR, University of Barth, UK

SANJAY KUMAR, Director, Deshkaal Society

PROFESSOR CHANDRAKANT P SINGH, IP University

RAKESH DAYAL, Artiste

PROFESSOR SHASHANK K LAL, Patna University

SHOVANA NARAIN, Kathak Dancer

UMANG BIHARI LAL, Bloomsburg

VIKRAM LAL, Architect
RAVINDRA SRIVASTAVA, Ex VC, IGNOU

SAMEER GUPTE President, Chandraseniya Kayasth Prabhu Madhyavarti Sansthan

MAHESH CHANDRA SRIVASTAVA Patron, ABKM

MEDAVAKKAM PRABHAKARAN Coordinator, South India, Akhil Bhartiya Kayasth Mahasabha

VISHVAVIMOHAN Mahamantri, ABKM

MUKESH SHRIVASTAVA Senior VP, National ABKM

MUKESH KUMAR National Vice President ABKM

DG ELANGOVAN State President, ABKM Tamil Nadu

BRM PATRO State President, AP & Telangana

CS SUBRAMANI State President ABKM, Karnataka

KAVIGNAR P KRISHNAMOORTY State President, ABKM Puducherry

ARUNACHALAM President, Mudaliyar Association

SARUP PRASAD GHOSH State President, ABKM West Bengal

PARAMESH DUTTA State President, ABKM Assam

DEEPAK VERMA State President, ABKM Sikkim

DR RAKESH RAIZADA State President, ABKM MP

PRAMOD KUMAR

J K DUTTA State President, ABKM Bihar

KULDEEP MATHUR State President, ABKM Rajasthan

PRANAW KUMAR BABBU State President, ABKM Jharkhand

ROHIT SAXENA State President, ABKM UP

SANJAY SRIVASTAVA State President, ABKM Uttarakhand

SHIPRA KULSHRESHTHA President, ABKM Delhi